Tel Dikişli Dergi

Tel Dikişli Dergi, tıpkı gazete gibi düzenli periyotlarda basımı ve dağıtımı yapılan yaygın haberleşme araçlarından bir tanesidir.

Tel Dikişli Dergi, gazetelerden farklı olarak daha kaliteli ve dayanıklı kâğıtlara basılmaktadır. Genel anlamda haber, makale vb. konuları içeren dergiler kültürden magazine hemen her alanda basılabilmektedir. Dergilerin gazetelerden bir başka farkı ise ciltli oluşudur. Tel zımba veya farklı yapıştırıcı maddeler sayesinde birbirine tutturulan dergi sayfaları gazete gibi dağılmaya müsait değildir. Dergiler genel olarak haftalık, aylık ya da 3-4 ayda bir şeklinde basılan süreli yayınlar olarak da bilinir.

Dergilerin Teknik Özellikleri
Dergiler kuşe kâğıda, iç sayfaları nispeten ince kapak sayfası ise daha kalın şekilde basılır.
Dergi baskısında kullanılan kuşe kâğıtlar iç sayfalarda 115 ila 170 gr ağırlığında seçilir.
Kapak için seçilecek kuşe kâğıt 135 ila 350 gr arasında değişebilmektedir.
Dergi baskısında sayfa sayısı 4 ve katı olacak şekilde belirlenir.
Dergiler genel olarak sayfalar ziyan olmayacak şekilde farklı boyutlarda basılabilmektedir.
Dergiler ciltlenirken tel dikiş veya omega dikiş adı verilen yöntemler kullanılır.

Dergi Basılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Dergi görsel bir yayın organı olduğundan dolayı dergi basımında kullanılan fotoğraf ve resimlerin kalitesi oldukça iyi olmalıdır. Görsellik kadar içerik de dergiler için oldukça önemlidir. Bu nedenle dergi içeriğinin defalarca kontrol edilmesi ve hatasız bir baskının yapılması gerekmektedir. Zira içerikten dolayı kaynaklanan baskı hataları büyük maliyetlere yol açacaktır. Derginin kapak tasarımı konusunda da büyük hassasiyet gösterilmeli ve derginin en önemli unsuru olan kapak kısmı çok iyi tasarlanmalıdır.

Tek bir sonuç gösteriliyor