Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu – Matbu evraklar kurumunuzun alacak – verecek durumunun belirlenmesi, kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme yapılması gereken araçlardır. Bu evraklar farklı isimlerde adlandırılsada aslında hepsinin niteliği aynıdır. “Bilgilendirme” yi kontrol altına alma.

Matbu Evrak Nasıl Hazırlanmalı Konusunu Maddeler Halinde Sıralarsak
Şirket Değerleriniz
Kağıda yazdırılan öğelerin bulundurulması onları her zaman daha gerçek yapar. Dokunma ve hissteme, yorum yapma ve hata yapma bile daha gerçekçi kılar. Şirket değerlerinin masaya ya da duvara asılarak tutulması ne olduğunuzu sürekli olarak hatırlatmanızı sağlar.

Serbest Meslek Makbuzu
Her zaman yazıdırılarak arşivlenmesi gereken bir belge türü sözleşmelerdir. Bunlar anlaşma şartlarını önemli kılarak yasal çerçeveleri ve hakları belirler.

Fatura, İrsaliye gibi Kurumsal Evraklar
Yönetmelikler Fatura, İrsaliye gibi evrakların bir nüshasının saklanmasını diğer nüshasının muhasebeye ve müşteriye verilerek vergilendirilmesi doğrultusundadır.

Matbu Evrak Çeşitleri
Fatura
İrsaliye
İrsaliyeli Fatura
Serbest Meslek Makbuzu
Gider Pusulası
Özel Faturalar
Perakende Satış Fişi
Adisyon
Yolcu Taşıma Bileti
Taşıma İrsaliyesi
Günlük Müşteri Listesi (Oteller için)
Reçete
Tahsilat Makbuzu
Tediye Makbuzu
Avans Makbuzu

Tek bir sonuç gösteriliyor