Oval Kesimli Kartvizit

Oval Kesimli Kartvizit, kişilerin ve kurumların kendini tanıtmak amacıyla hazırlanan ufak ve kreatif kartlardır. Diğer bir ifadeyle kartvizit, üzerinde tanıtıcı bilgilerin yer aldığı, olmazsa olmaz bir kurumsal kimlik öğesidir. Kurumsal bir davranış biçimi olarak kartvizit alışverişi, kurumsal kültürün bir gereğidir. Ayrıca kartvizitte yer alan bilgiler sayesinde iletişim, sürdürülebilir hale gelir.

kartvizit, iletişimi sürdürülebilir kılar. Herhangi bir ortamda (toplantı, event, zirve, eğitim vs.) tanışılan kişilerle Oval Kesimli Kartvizit alışverişi yapılarak karşı taraf üzerinde bir iz bırakılır.

Kartvizit, karşımızdaki kişiye temas etmemizi sağlar. Kartvizit kurumsal iletişim / iş ilişkisi için önemli olduğu kadar tüketiciyle / hedef kitleyle iletişim için de önemlidir. Kartvizit sayesinde kurum ile hedef kitle arasındaki bağ ve iletişim kurulmuş olur. Kurulmakla kalmaz bağ ve iletişimin devamlı olması sağlanır. Özetle, kartvizit sayesinde markanın akılda kalması ve karşı taraf üzerinde etki sağlaması kolaylaşır. Aynı zamanda iş dünyası açısından da büyük önem taşır.

Özellikle iş ilişkisi çerçevesinde yapılan görüşmelerin başlangıcında yahut sonunda mutlaka bir kartvizit alışverişi yaşanır. Eğer bu esnada karşı tarafa kartvizit veremezseniz bu durum güvenirliğinizi zedeleyebilir. Anlaşılabilir mazeretleri bir kenara bırakırsak iş hayatı içerisinde olup kartvizit sahibi olmamak itibar kaybına neden olabilir. Çünkü beraber iş yaptığınız veya yapacağınız kurum, kartvizitiniz sayesinde size ulaşabileceği algısıyla hareket eder.

Eğer siz kartvizit taşımıyorsanız ulaşılabilirlik açısından bir problem olacağı algısı oluşur bu da güvensizlik oluşturur ve itibarı zedeler. Kurumda çalıştığınız pozisyon ne olursa olsun eğer sizi ve kurumunuzu temsil eden bir kartvizite sahip değilseniz kurumsal kimliğinizin önemli bir yanı eksik kalmış olur.

Tek bir sonuç gösteriliyor