_
Matbuu Evrak

Matbu Evraklarda Nelere Dikkat Edilmeli

Matbu evraklar kurumunuzun alacak – verecek durumunun belirlenmesi, kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme yapılması gereken araçlardır. Bu evraklar farklı isimlerde adlandırılsada aslında hepsinin niteliği aynıdır. “Bilgilendirme” yi kontrol altına alma.

Matbu Evrak Nasıl Hazırlanmalı Konusunu Maddeler Halinde Sıralarsak

Şirket Değerleriniz

Kağıda yazdırılan öğelerin bulundurulması onları her zaman daha gerçek yapar. Dokunma ve hissteme, yorum yapma ve hata yapma bile daha gerçekçi kılar. Şirket değerlerinin masaya ya da duvara asılarak tutulması ne olduğunuzu sürekli olarak hatırlatmanızı sağlar.

Sözleşmeler

Her zaman yazıdırılarak arşivlenmesi gereken bir belge türü sözleşmelerdir. Bunlar anlaşma şartlarını önemli kılarak yasal çerçeveleri ve hakları belirler.

Fatura, İrsaliye gibi Kurumsal Evraklar

Yönetmelikler Fatura, İrsaliye gibi evrakların bir nüshasının saklanmasını diğer nüshasının muhasebeye ve müşteriye verilerek vergilendirilmesi doğrultusundadır.

Matbu Evrak Çeşitleri

 • Fatura
 • İrsaliye
 • İrsaliyeli Fatura
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Gider Pusulası
 • Özel Faturalar
 • Perakende Satış Fişi
 • Adisyon
 • Yolcu Taşıma Bileti
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Günlük Müşteri Listesi (Oteller için)
 • Reçete
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tediye Makbuzu
 • Avans Makbuzu

Resmi Evrak Basımında “İstenen Belgeler”

 • Vergi Levhası
 • İmza Sürküleri (Şirketlerde)
 • İmza Yetkisi Olan Şahsın Kimlik Fotokopisi
 • En Son Aya Ait KDV Tahakkuku